Z życia szkoły

04
Paź

UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA I WMUROWANIA AKTU EREKCYJNEGO

4 października 2017 zapisze się w kalendarzu szkolnym jako dzień podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pełnowymiarowej hali sportowej i pracowni zawodowych. Na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Wejherowskiego Pani Gabriela Lisius oraz członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Wiesław Byczkowski, Zastępca Dyrektora ds. Edukacji Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Pani Teresa Szakiel, posłowie na Sejm RP: Pani Dorota Arciszewska- Mielewczyk, Pani Małgorzata Zwiercan i Pan Marcin Horała, przedstawiciele Rady Powiatu Wejherowskiego, ks. prałat Daniel Nowak, wykonawca budowy Pan Marek Klecha, przedstawiciele pracodawców: firmy Bormax, Auto Brudniewicz, P.U.H. Automobil, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Izabela Penkowska, przedstawiciel Rady Młodzieży Eryk Robakowski, dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Wejherowskiego.

Gości powitała dyrektor szkoły Pani Anna Wilk, która następnie przedstawiła prezentację dotyczącą inwestycji przeprowadzonych przez Powiat Wejherowski w szkole w latach 2008- 2014. Pani dyrektor przedstawiła również stan zaawansowania prac nad budową hali sportowej i pracowni zawodowych, których oddanie zaplanowane zostało na wrzesień 2018 roku. Następnie głos zabrała Pani Starosta Gabriela Lisius, przedstawiając budżet projektu, działania w ramach projektu i źródła dofinansowania. Pani Starosta zaznaczyła, że inwestycja realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 jest największa w powiecie, a część środków na jej realizację została przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Wiesław Byczkowski przypomniał, że środki na inwestycje pochodzą z projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski, a powiat wejherowski jest jego trzecim pod względem wysokości przyznanych środków beneficjentem. Wyraził nadzieję, że inwestycje w powiecie zakończą się w planowanym terminie- bardzo korzystnym dla realizacji tak dużego projektu.

Kolejnym punktem programu uroczystości było odczytanie i podpisanie Aktu Erekcyjnego Rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. W Akcie wymienione zostały obecne władze centralne, wojewódzkie i lokalne, zakres inwestycji, jej przeznaczenie, środki finansowania i czas trwania budowy. Dokument podpisali: Starosta Powiatu Wejherowskiego, przybyli goście, przedstawiciele powiatu, wykonawcy, przewodnicząca Rady Rodziców i przedstawiciel Rady Młodzieży oraz Dyrektor Szkoły. Akt został umieszczony w tubie, do której- na użytek przyszłych pokoleń- włożono również wykaz wszystkich pracowników szkoły, samochód z logiem szkoły i pamiątkową przypinkę. Ksiądz prałat Daniel Nowak poświęcił akt i tubę, w której został umieszczony.

Ostatnia część uroczystości odbyła się na placu budowy, gdzie odbyło się wmurowanie tuby z aktem w fundament i poświęcenie budowy. Każdy z gości miał okazję do własnoręcznego zasypania cementem tuby z aktem.

Mamy nadzieję, że uda się utrzymać doskonałe tempo prac przy rozbudowie szkoły i rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 urządzimy w nowej hali.