Technik pojazdów samochodowych

nauka odbywa się w systemie trzyletnim

nauka odbywa się w systemie czteroletnim
Zawód trzykwalifikacyjny:
diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – to kierunek związany z obsługą współcze-snych i dawnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapo-trzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eks-ploatacji pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

W 2015 roku do użytku została oddana hala warsztatowa z w pełni wyposażonymi stanowiskami pracy, stanowiskiem do badania geometrii kół i kompletną linią diagnostyczną. Pracownie systematycznie są doposażane w nowoczesny sprzęt, zgodnie ze standardami XXI wieku, niezbędny do funkcjonowania warsztatu samochodowego – tak, aby stwo-rzyć jak najlepsze warunki do kształcenia specjalistów radzących sobie z coraz bardziej rozbudowaną elektroni-ką samochodową i stosowanymi technologiami. Zapotrze-bowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.