Technik mechanik

nauka odbywa się w systemie czteroletnim

Zawód dwukwalifikacyjny:
wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

TECHNIK MECHANIK – jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mecha-nizmów. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowa-nie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania pro-
jektowania i wytwarzania CAD/CAM.

SPECJALIZACJA: SPAWALNICTWO
Technik mechanik z tą specjalizacją zawodową, mając opanowaną podstawową wiedzę techniczną, o której była mowa w ogólnej charakterystyce zawodu ma ponadto odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zdobywania uprawnień spawacza i pracy na różnych stanowiskach (spawacza ręcznego gazo-wego, ręcznego elektrodą otuloną, lutowacza gazowego, spawacza łukowego w osłonie gazów ochronnych metodą MIG, w osłonie gazów ochronnych metodą MAG, spawacza łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów ochronnych metodą TIG, operatora urządzeń spawalniczych, brygadzisty robót spawalni-czych). Spawacz to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. Absolwent technikum może również pracować w działach kontroli jakości zakładów, w których stosuje się spawanie, może także zajmować się marketingiem sprzętu spawalniczego. Na zainteresowanych dalszą edukacją czekają techniczne uczelnie wyższe i politechniki (inżynier spawalnictwa). Szkoła posiada nowocześnie wyposażone pracownię spawalniczą i kadrę fachowców w tej dziedzinie.