Technik chłodnictwa i klimatyzacji

nauka odbywa się w systemie czteroletnim

Zawód dwukwalifikacyjny:
montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych,
montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI:

 • dopasowuje urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych;
 • przygotowuje części urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do montażu;
 • montuje i instaluje parowniki; sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne;
 • wykonuje montaż połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych; klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych;
 • dokonuje programowania, nastawienia regulacji urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego;
 • instaluje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne na stanowiskach oraz napełnia instalacje czynnikiem chłodniczym;
 • dokonuje oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych;
 • konserwuje i naprawia urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

UCZEŃ NABĘDZIE W PROCESIE KSZTAŁCENIA TAKIE UMIEJĘTNOŚCI JAK:

 • montowanie urządzeń i instalacji chłodniczych;
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych;
 • naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych;
 • montowanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • w firmach montujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne;
 • w firmach serwisujących te urządzenia;
 • w biurach projektowych;
 • w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia tego rodzaju;
 • w firmach podwykonawczych;
 • jako montera i konserwatora urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach i samochodach;
 • w przedsiębiorstwach budowlanych;
 • we własnej firmie, po założeniu działalności gospodarczej.