Fototechnik

nauka odbywa się w systemie trzyletnim

Zawód dwukwalifikacyjny:
rejestracja i obróbka obrazu,
wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

Absolwent szkoły może uzyskać również dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych
Fototechnik organizuje plan zdjęciowy, rejestruje, kopiuje i obrabia obraz cyfrowy, wykonuje prace graficzne przeznaczone do wydruku, przygotowuje prezentacje graficzne i multimedialne, wykonuje i wdraża internetowe projekty multimedialne.

FOTOTECHNIK:

 • rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
 • wykonuje zdjęcia plenerowe;
 • wykonuje zdjęcia studyjne;
 • posługuje się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym
 • stosowanym podczas rejestracji obrazu;
 • dokonuje cyfrowej obróbki obrazu;
 • archiwizuje obrazy;
 • określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
 • gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe;

NASZE STUDIO FOTO

 • przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;
 • tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń;
 • dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;
 • wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 • stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;
 • wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;
 • publikuje internetowy projekt multimedialny.
 • posługuje się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • w laboratoriach fotograficznych o różnych profilach;
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym;
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym;
 • w przemyśle optoelektronicznym;
 • telewizji i wytwórniach filmowych;
 • w agencjach fotograficznych i reklamowych.

PRZYKŁADOWY PRZEDMIOT W 4 – LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • podstawy fotografii;
 • techniki fotograficzne;
 • podstawy kompozycji obrazu;
 • procesy fotograficzne;
 • technika cyfrowa w fotografii;
 • techniki multimedialne.