Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie na

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

Termin składania deklaracji maturalnych – 7.02.2018

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w sesji czerwiec- lipiec 2018) – 14.02.2018