Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 22.08.2017 (wtorek- część pisemna)

i 23.08.2017 (środa- część ustna) o godz. 9.00.

Dodatkowy termin testu z języka angielskiego dla kandydatów przyjętych do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 3

29 sierpnia 2017 (wtorek) godz. 11.00